ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานใหญ่ ปิดทำการทุกวันพฤหัสบดี เริ่ม ๓ กรกฎาคม เป็นต้นไป ทั้งนี้กิจกรรมปฏิบัติธรรมยังคงดำเนินการตามปกติ